Vlci-info x)

                  
Vlk je odpradávna pro člověka symbolem čehosi zlého, krutého. Lidé se vlků bojí a někteří je nenávidí. Vlastně je ani neznají a hned je odsuzují k likvidaci. To je špatný krok. Musíme se pokusit jim aspoň trochu porozumět, vždyť to jsou úplně skvostná zvířata. Ten strach a nenávist pochází z dávných dob, kdy člověk - pastevec jen těžko ochraňoval svá stáda před těmito vysoce inteligentními a dokonale organizovanými šelmami. Nakonec však člověk zvítězil, početní převahou a zdokonalením svých zbraní. Vlk byl na mnoha místech Země vyhuben, proto je zařazen do Červené knihy ohrožených druhů zvířat. Až potom začali vědci bádat, jaký vlk doopravdy vlastně je. Zjistili neuvěřitelné věci. Je to džentlmen, kavalír, šlechtic mezi zvířaty a také dokonalý milenec, manžel či otec. Vlci uzavírají trvalé manželství a jsou si často věrni doslova až za hrob. Vznik tohoto manželství má velice důležitou podmínku - dvojice může založit rodinu pouze v případě, že je vlastníkem dostatečně velkého loveckého revíru, jinak by ji neuživila. A co dělají ti ostatní, například jejich odrostlá mláďata z minulých let? O neobsazené revíry je jistě nouze, napadne každého. Je to neuvěřitelné, ale ti zachovávají celibát. Zůstávají často ve smečce nebo se připojují k jiné ( většinou příbuzné ) a fungují jako hodní strýčkové a tety. Hrají si s mláďaty, hlídají je, pomáhají s výchovou a dokonce i s lovem pro ně. Teprve když se nějaký revír uvolní, ti nejschopnější a nejsilnější mohou uzavřít manželství a založit rodinu. V rodině jsou velmi vzorní a leckteří lidé by si z nich mohli brát příklad.
 
Vlk - samec je ke své družce nesmírně něžný, ohleduplný a trpělivý. Žádná lidská manželka není tak rozmazlována. Vlčice může všechno, je první u kořisti a dostává ta nejlepší sousta. Má-li špatnou náladu a svého druha třeba i kousne, vlk se nijak nebrání ani jí to neoplácí, ba naopak. Snaží se ji uchlácholit a náladu zlepšit. (Vlci však nemívají často špatnou náladu, jsou-li najezení, dovedou dovádět a hrát si jako štěňata.) Jejich námluvy jsou v období říje plné her, honiček a jemných předstíraných rvaček. Ale vždycky Je to vlčice, která útočí jako první, zatímco samec trpělivě snáší její rozmary a mazlí se s ní. Vlci se dokonce umí i líbat. Tím se jí snaží přimět ke spojení, které je stejné jako u psů, ale rozdílné v radostné předehře a v krásném trvalém vztahu mezi oběma partnery.